Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""


Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe 
www.obnovdom.sk. Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy. Projektu musia splniť požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Zelená obnova rodinných domov zahŕňa celý komplex opatrení a zastrešuje ju Slovenská agentúra životného prostredia. 

Najnovšie články

Balíček environmentálnych programov Balíček environmentálnych programov

09. May 2005, Enviroportal

Počas aprílových dní (20. a 27. apríla 2005) Stredisko environmentálnej výchovy Geopark v Banskej Štiavnici pripravilo niekoľko workshopov k Zelenému balíčku. Zelený balíček môžeme naozaj nazvať balíčkom, pretože ponúka množstvo zaujímavých vecí: príručku pre pedagógov, CD ROM, videokazetu a dilemy (tématické kartičky).

Vyšlo prvé číslo Enviromagazínu 2005 Vyšlo prvé číslo Enviromagazínu 2005

08. Apr 2005, Enviroportal

Časopis Enviromagazín č. 1/2005 je v predaji a k dispozícii na Slovenskej agentúre životného prostredia a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

Posledné akcie EIA/SEA

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre obdobie rokov 2022 až 2030“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Mobilný odlučovač ropných látok
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Obytná zóna Ivanka pri Dunaji-lokalita pri Šúrskom kanáli
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad - POMI - LÁTKOVCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Modernizácie údržbovej základne 3. etapa, časť 1: depo Jurajov dvor
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená