Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

" "

 

V najnovšom čísle Meteorologického časopisu nájdete informácie o znečistení ovzdušia na Slovensku  benzo(a)pyrénom, o satelitných meraniach slnečného žiarenia dopadajúceho na zemský povrch a ich využití pri hodnotení účinnosti fotovoltických elektrární, zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v r. 2021 a 2022 či zhodnotenie rokovaní na 27. klimatickej konferencii v Egypte. Časopis vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav.

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Obnov dom - nová výzva je zverejnená

28. Mar 2023, Enviroportal

Projekt, ktorý má za cieľ rekonštruovať a zvýšiť energetickú hospodárnosť až 30 tisíc rodinných domov môže pokračovať. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)  zverejnila 27. 3. 2023 novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameranú na obnovu starších rodinných domov. 

Takmer polovica vzoriek vody prekročila limitnú hodnotu dusičnanov

28. Mar 2023, TASR

Trnava 27. marca – Pri príležitosti Svetového dňa vody otestovali laboratóriá Trnavskej vodárenskej spoločnosti (TAVOS) spolu 425 vzoriek pitnej vody z individuálnych zdrojov. Viac ako 40 percent z nich svojím obsahom dusičnanov nezodpovedalo požiadavkám na pitnú vodu, ich koncentrácia prekračovala limitnú hodnotu 50 mg/l. 

Holandsko: Polícia zadržala na letisku v Eindhovene desiatky aktivistov

27. Mar 2023, TASR

Amsterdam 25. marca – Stovky klimatických aktivistov zo skupiny Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) prenikli v sobotu do zabezpečenej časti letiska v holandskom meste Eindhoven slúžiacej na parkovanie súkromných lietadiel. Na proteste sa zúčastnilo približne 500 aktivistov; polícia zadržala asi 80 z nich.

Posledné akcie EIA/SEA

Parkovací dom (SO - 101)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Sklad nábytku - Mirek, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať

Zhodnocovanie odpadov mobilným triedičom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Rozšírenie cintorína v k. ú. Plavecký Štvrtok
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín – zvýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená