| Print

Ťažba kameniva v lome Snežnica

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

  • Dotknutá obec: Snežnica (okres: Kysucké Nové Mesto)
  • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo životného prostredia SR
  • Navrhovateľ: EUROMAXX, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca
  • IČO Navrhovateľa: 44924879
  • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza
  • Dokumenty

    Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.