Adaptácia na zmenu klímy

  • Predchádzanie vzniku sucha a zmierňovanie účinkov sucha
  • Obmedzovanie vplyvov horúčav
  • Obmedzovanie vplyvov zvýšenej intenzity zrážok
  • Adaptácia stavieb na zmenu klímy
  • Efektívna ochrana a využívanie vodných zdrojov
  • Hospodárenie s dažďovou vodou

Na stránkach sa pracuje.