21. novembra, Hotel HOLIDAY INN, Bratislava

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

Viac informácií...Slovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo a nevyhnutná  je aj spolupráca s podnikateľskou sférou. Ministerstvo životného prostredia  SR  preto so Slovenskou agentúrou životného prostredia  zorganizovalo Národný workshop Prechod k zelenému hospodárstvu:  Výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry, ktorý sa 26. januára 2016  konal v priestoroch hotela Chopin v Bratislave.

Viac informácií: www.enviromagazin.sk


Projekt vykurovania v Trebišove s využitím obnoviteľných zdrojov sa stal víťazom tohtoročnej celoeurópskej súťaže energetických projektov. Ocenenie Európskej komisie za udržateľnú energiu (EU Sustainable Energy Award 2017) v kategórii Podnikatelia udelili projektu SINBIO spoločnosti Trebišovská energetická, s.r.o.

Viac informácií: www.enviroportal.sk

SLOVENSKÁ REPUBLIKA SMEROM K ZELENÉMU HOSPODÁRSTVU


Predkladaná publikácia má ambíciu vytvoriť prehľad o súčasnej situácii, ako aj perspektívach Slovenskej republiky(SR) na jej ceste budovania hospodárstva s prívlastkom „zelené“.

Stiahnite si pdf publikácie na: www.sazp.sk


28. jún 2017, Prešov
29. jún 2017, Trenčín

Informačné seminára sú určené pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11. Slovenská agentúra životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží v rámci OP KŽP v programovom období 2014 – 2020.

Viac informácií: Prešov, Trenčín


Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).


Viac informácií...Archív noviniek