INFORMAČNÝ SEMINÁR

28. jún 2017, Prešov
29. jún 2017, Trenčín

   

Informačné seminára sú určené pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11. Slovenská agentúra životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží v rámci OP KŽP v programovom období 2014 – 2020.

Viac informácií: Prešov, Trenčín


SLOVENSKÁ REPUBLIKA SMEROM K ZELENÉMU HOSPODÁRSTVU

Predkladaná publikácia má ambíciu vytvoriť prehľad osúčasnej situácii, ako aj perspektívach Slovenskej republiky(SR) na jej ceste budovania hospodárstva s prívlastkom „zelené“.

Stiahnite si pdf publikácie na: www.sazp.sk


AGROPRESS 2017

21. novembra, Hotel HOLIDAY INN, Bratislava

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

Viac informácií...