Objavenie Harmaneckej jaskyne

22.06.1932

Michal BacúrikVstupný priestor do Harmaneckej jaskyne nazývaný Izbica bol tamojším obyvateľom známy od nepamäti. Po rozšírení úzkeho otvoru v jeho zadnej časti prenikol 22. júna 1932 Michal BACÚRIK do ďalších priestorov.
V roku 1938 objavili Dóm pagod (V. KOVALČÍK, O. ONDROUŠEK), Riečisko a Bludný dóm (V. KOVALČÍK). Severný labyrint objavili L.ŠPERKA a V. KOVALČÍK v roku 1947. Spojovaciu chodbu z konca Objavnej chodby do Vstupného dómu objavil v roku 1953 J. ŠAVOLT.
Do priestorov za Bludným dómom (Pustý dóm a priľahlé časti) prenikli v roku 1959 pracovníci Turistu, n.p., pod vedením F. JIRMERA. Pokračovanie priestorov objavených J. ŠAVOLTOM našli v roku 1987 jaskyniari z oblastnej skupiny SSS Banská Bystrica.
Harmanecká jaskyňa bola verejnosti sprístupnená 3. septembra 1950.


Harmanecká jaskyňa sa nachádza v doline Harmanca v južnej časti Veľkej Fatry, severozápadne od Banskej Bystrice.
Nad parkoviskom za obcou Dolný Harmanec sa začína náučný chodník, ktorý vedie až k vstupnému areálu jaskyne, ktorý je v nadmorskej výške 821 m. Tam sa návštevníkom naskytne krásny výhľad na časť Veľkej Fatry a masív Krížnej.
Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch krížňanského príkrovu pozdĺž tektonických porúch. Miestami sa uplatnili i medzivrstevné plochy.

Známa je bohatým výskytom bieleho mäkkého sintra. Upútajú mohutné pagodovité stalagmity, Harmanecká jaskyňa - logosintrové vodopády a záclony i sintrové jazierka. Vo Veľkom dóme sú dve pagody vysoké 12 metrov, s priemerom 3 metre.V jaskyni sa vyskytuje 9 druhov netopierov. Najčastejšie sa vyskytujú dva vzájomne podobné druhy netopier obyčajný a netopier ostrouchý v počte asi 1650 jedincov. Zimná kolónia netopiera obyčajného je jedna z najvýznamnejších na Slovensku.

V období rokov 2003-2005 bola jaskyňa verejnosti neprístupná. Dôvodom jej uzatvorenia bola výstavba nového vstupného areálu s rozsiahlou infraštruktúrou, ktorej náklady dosiahli takmer 15 miliónov korún. Spolu s výstavbou vstupného areálu bol opravený aj prístupový chodník so zábradlím od parkoviska na štátnej ceste pod jaskyňou a nákladná lanovka, ktorá slúži na dopravu tovaru, materiálu pre prevádzku a zvoz odpadu.

Prevádzka Harmaneckej jaskyne bola znovu zahájená dňa 1. júla 2005.
Jaskyňa je počas sezóny otvorená každý deň okrem pondelka.

Vstupný poriadok do Harmaneckej jaskyne platný od 1.1.2007 do 31.12.2007

Obdobie Pravidelné vstupy
15. máj
31. máj
10.00, 11.30, 13.00, 14.30
jún 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
júl
august
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
september
október
10.00, 11.30, 13.00, 14.30

november
december
január
február
marec
apríl
14. máj

Jaskyňa je uzatvorená.


Zdroj: Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk