Sprístupnenie jaskyne Driny

23.06.1935

Jaskyňa Driny


Jaskyňu Driny
objavili v júli roku 1929 Ján BANIĆ a Imrich VAJSÁBEL za pomoci Š. BANIČA (vynálezca padáka) a A. VAJSÁBLA cez 36 metrov hlboký závrtový komín. Jaskyňa bola sprístupnená 23. júna 1935 v dĺžke 175 metrov. Po provizórnom elektrickom osvetlení od roku 1939 bola jaskyňa Driny v roku 1943 napojená na verejnú elektrickú sieť.


Jaskyňa Driny sa nachádza v Smolenickom krase v Malých Karpatoch, juhozápadne od Smoleníc na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Vchod do jaskyne na západnom svahu vrchu Driny a juhozápadnom úbočí Cejtacha je v nadmorskej výške 399 metrov.


Jaskyňa je vytvorená v spodnokriedových slienitých vápencoch vysockej série krížňanského príkrovu koróziou atmosférických vôd pozdĺž tektonických porúch. Dosahuje dĺžku 680 metrov. Jaskynné priestory s prevládajúcimi puklinovými chodbami sú dekorované bohatou sintrovou výplňou. Typické sú sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové vodopády a náteky, pagodovité stalagmity, stalaktity a jazierka. Z doteraz zistených 8 druhov netopierov je dominantný podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a netopier obyčajný (Myotis myotis).
Jaskyňa Driny - logo

Vstupný poriadok do jaskyne Driny
platný od 1.1.2007 do 31.12.2007

Obdobie Pravidelné vstupy
apríl
máj
10.00, 11.30, 13.00, 14.30
jún 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
júl
august
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
september
október
10.00, 11.30, 13.00, 14.30
november
december
január
február
marec
Jaskyňa je uzatvorená.Zdroj: Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk