Cestovný ruch a jeho vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2011

   
Editor Mgr. Ľubomír Gajdoš, SAŽP
Cooperation Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Language sk
Level národná
Edition len elektronický formát
Pages 63 strán
Year 2013
Report to download:
Full version: