EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Ložisko Šaštín - Ťažba piesku v určenom dobývacom priestore a návrh rozšírenia dobývacieho priestoru v chránenom ložiskovom území
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Senica zmeny vo využívaní krajiny 17.07.2014
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nová Baňa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Habovka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Termálne kúpalisko Ráztoky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš infraštruktúra 11.05.2004
Odstavné parkovisko pri objekte D1 podniku Volkswagen Slovakia, a.s. v Bratislave
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/64 Kľače- Šuja
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Bačkovík - Boliarov - Kecerovce kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rozšírenie cintorína v Priechode
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Priemyselný park Lučenec - Juh
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Lučenec infraštruktúra 11.05.2004
Kolta - ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výroba acetylenických alkoholov NCHZ Nováky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Veľký Kýr, obecná ČOV pre 3 300 EO
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hromadná garáž "C", Lamačská cesta 1, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Plnička minerálnych vôd v Hôrke pri Poprade
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Poprad potravinársky priemysel 11.05.2004
Rekreačná osada camp Pod lesom, Veľký Slavkov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad §35 11.05.2004
Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP v SPP, š.p. Odštepný závod Poprad - stavba č. 5706072
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov Detox v Rimavskej Sobote
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 11.05.2004
Golfový areál Veľká Lomnica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Kežmarok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Tepláreň Zvolen - navýšenie hrádze po kótu 322 m.n.m
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Geotermálna výhrevňa Nižná - I. stavba
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Komárno - kanalizácia a ČOV
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Komárno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Inpochem spol. s.r.o. Žilina - sklad nebezpečného odpadu
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Handlová - modernizácia zásobovania teplom, 1. stavba - energetický zdroj
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza energetický priemysel 11.05.2004
Varín - Kysucké Nové Mesto: SO 01 2x110kV vedenie
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina energetický priemysel 11.05.2004
Stredisko na úpravu odpadov v obci Lok
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004