EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Rozšírenie ťažby štrkopieskov na ložisku Podunajské Biskupice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II ťažobný priemysel 24.07.2017
Hromadná garáž - Šport centrum, Švabinského ul. Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Logistický sklad Topoľčany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 11.05.2004
Výstavba garáží - Nezábudkova ulica, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Dostavba montážnej haly SEWS Slovakia, spol. s.r.o., v Topoľčanoch
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Topoľčany strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Skládka 3. stavebnej triedy Michalovce
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Výstavba skládky komunálneho odpadu Myslina
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
Úpravárenská linka odpadov, areál skládky Zohor
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Modernizácia potlače BOPP fólií Chemosvit Svit
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Diaľnica D1 Ľubochňa - Ivachnová
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Ružomberok dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Výrobný areál GALMM, Zarevúca - Ružomberok
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Ružomberok kovopriemysel 11.05.2004
Zberné miesto nebezpečných odpadov Šaľa
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Diaľnica D1 Pozdišovce - štátna hranica Ukrajina
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Michalovce Sobrance dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Motorest Becherov - hraničný prechod
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Bardejov účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Slatvina - ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Spišská Nová Ves vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Malé Kozmálovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obchodno-zábavné centrum, ul. F. Urbánka, Trnava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
SVAMAN spol. s.r.o. Myjava, výstavba bitúnku
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Myjava potravinársky priemysel 11.05.2004
Rekonštrukcia čerpacej stanice pohonných hmôt CONOCO - JET na Slovnaftskej ul. v Bratislave
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia Papánkovho námestia, Bratislava - Ružinov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004