EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Predajňa potravín LIDL Sereď
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/73 Giraltovce - prieťah
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Svidník dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Bratislavské nábrežie (Bratislava River Park)
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Cejkov - kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Brezno, úprava odtokových pomerov Kabátovského potoka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Veterný park Myjava - lokalita Ostrý vrch
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Myjava energetický priemysel 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV obce Plaveč
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
OS - Záhradnícka juh - Podzemné garáže - 42 parkovacích miest - novostavba Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Obnova ENO A - 2. etapa v k.ú. Zemianske Kostoľany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza energetický priemysel 11.05.2004
Keť - kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčný objekt na Záhradníckej ul. v Bratislave - novostavba
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Penzióny 1, 2 - Chamarová, objekty rekreačno - ubytovacích priestorov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Brezno účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
AUTOVRAKY AZ Zohor
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Predaj a servis automobilov Bratislavská ul. Trenčín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Hypernova - obchodné centrum Rimavská Sobota
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum DIY Poprad
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Obchodný súbor ROZADOL v lokalite Bratislava - Ružinov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Zverník - Baraní dvor v k.ú. Prašník
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Piešťany zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Levice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Bytový dom - Ul. J. Stanislava, Bratislava, Dlhé Diely
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Prosiek - kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rekonštrukcia fariem pre chov ošípaných Jacovce, Veľké Bedzany, Nový Svet
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Topoľčany poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Vodné dielo na Váhu Kraľovany
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Dolný Kubín Ružomberok vodné hospodárstvo 11.05.2004
Bytový dom s občianskou vybavenosťou, Záhradnícka ulica, Bratislava - k.ú. Nivy
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Investičná výstavba pri SAD Nové Mesto nad Váhom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 11.05.2004