X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Kanalizácia a ČOV Medzianky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 21.11.2017
Prekladisko tekutých substrátov - verejný prístav Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II dopravné a spojové stavby a zariadenia 21.11.2017
Hubovo - Kanlizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 21.11.2017
Tajná ČOV a kanalizácia
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra vodné hospodárstvo 21.11.2017
Čerpacia stanica nafty, Sládkovičovo parcela č. 896/1
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta infraštruktúra 21.11.2017
Rekonštrukcia hájovne na agroturistické zariadenie, Hrabušice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Spišská Nová Ves účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 21.11.2017
R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa, predĺženie trasy stavby
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Zlaté Moravce dopravné a spojové stavby a zariadenia 21.11.2017
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nová Baňa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica infraštruktúra 21.11.2017
Čerpacia stanica pohonných hmôt Habovka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 21.11.2017
Drahovce, obecná ČOV "DUCI" pre 2500 EO
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 21.11.2017
Polyfunkčná zástavba - Záhorská Bystrica - centrum
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 21.11.2017
Recyklácia vyradených obrazoviek recyklačným zariadením SRT (screen recycling table) v k. ú. Námestovo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Námestovo infraštruktúra 21.11.2017
Výrobná budova DEAS Nové Mesto nad Váhom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom strojársky a elektrotechnický priemysel 21.11.2017
Predajňa potravín LIDL, Dubnica nad Váhom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Ilava infraštruktúra 21.11.2017
Šambron - kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 21.11.2017
Podzemné garáže Hurbanova ulica, Žilina
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina infraštruktúra 21.11.2017
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Topoľčany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 21.11.2017
Colný sklad nafty, Vlčany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 21.11.2017
Polyfunkčný dom Kapucínska č. 9 - Staromestská, Mestská časť Bratislava - Staré mesto
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 21.11.2017
Veterný park Želiezovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice energetický priemysel 21.11.2017
Rekonštrukcia zásobovania mestskej časti Nitra - Chrenová ÚK a TÚK
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra energetický priemysel 21.11.2017
Predajňa potravín LIDL Čadca
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Čadca infraštruktúra 21.11.2017
Novostavba polyfunkčného a administratívneho komplexu na Bajkalskej ul. - 208 parkovacích miest
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 21.11.2017
Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov - kanalizáčný zberač
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 21.11.2017
Gemerská Hôrka - kanalizácia a zvýšenie kapacity ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 21.11.2017