EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Obchodné centrum Zvolen
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 18.05.2018
Cesta I/64 Komárno – hranica – Nitra – Hlohovec – D1, úsek Cesta I/64 Komárno, obchvat
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Nitriansky Hlohovec Komárno Nitra Nové Zámky Doprava a telekomunikácie 04.05.2018
Moravské Lieskové - úprava potoka Klanečnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Vodné hospodárstvo 04.05.2018
Intenzifikácia bravčovej porážky Nourus – mäso s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Šaľa Potravinársky priemysel 04.05.2018
Mojmírovce – protipovodňová ochrana obce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo 04.05.2018
Územný plán obce Radošovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 04.05.2018
ÚPN O Šarišské Bohdanovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 1 04.05.2018
Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov Šahy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 03.05.2018
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Janov na roky 2018-2022
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 03.05.2018
Bory Home III
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 03.05.2018
Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 03.05.2018
Obytný súbor Modra - Malé Hliny
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 03.05.2018
Územný plán obce Gregorovce, Zmeny a doplnky 2017
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 03.05.2018
Zmena 01/2017 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava v znení neskorších zmien – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná ulica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 02.05.2018
Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Tubex Slovakia, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 02.05.2018
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 7)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 02.05.2018
Územný plán zóny "Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický - podla § 4, ods. 2 02.05.2018
Optimalizácia horských dopravných zariadení a dopravy na Štrbskom Plese
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Poprad Infraštruktúra 02.05.2018
Haniska – zariadenie na úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 02.05.2018
Zariadenie na nakladanie s odpadmi v obci Radošina
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 02.05.2018
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Brzotín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 30.04.2018
Zber a výkup pdpadovzo železných kovov, z neželezných kovov, starých vozidiel, batérií a akumulátorov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra 30.04.2018
Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 4/2018
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 30.04.2018
Farma na chov rýb
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Polnohospodárska a lesná výroba 30.04.2018
Píniová alej II. - Malacky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 30.04.2018