EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 17.07.2018
DP Závod – plán likvidácie sond a rekultivácie pozemkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 16.07.2018
Územný plán obce Bohunice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 1 10.07.2018
Považská Bystrica – priemyselný areál býv. Strojárne, multifunkčné haly s prevádzkovými časťami, parkovacie plochy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 10.07.2018
Retail Park Bardejovská, Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice II Infraštruktúra 10.07.2018
Spišská Nová Ves - 9 krokov /E.1.2 - Východ/časť
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 10.07.2018
Ochranná nádrž Padelky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Myjava Vodné hospodárstvo 10.07.2018
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Žilina – Mojšova Lúčka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infraštruktúra 10.07.2018
Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 10.07.2018
Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku, Šahy - mestská časť Tešmák
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Vodné hospodárstvo 10.07.2018
Zmena a doplnok č. 3 územného plánu obce Dolný Lieskov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2 10.07.2018
Rekonštrukcia OD Lamač
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Bratislava IV Iný dôvod posudzovania 09.07.2018
People Centre - Strategický park Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 09.07.2018
B612 – Vinárstvo a Kultúrno-spoločenský dom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Potravinársky priemysel 09.07.2018
Zberné miesto kovových odpadov Radoma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Svidník Infraštruktúra 09.07.2018
Likvidácia časti lomu Uľanka - Harmančok - využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 09.07.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Veľký Meder
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.07.2018
Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 09.07.2018
Schindler eskalátory, s. r. o. - Rozšírenie skladových a expedičných priestorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.07.2018
Hi-Ten, TENNIS & ACTIVITY CENTER- zmena č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.07.2018
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN mesta Šurany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 09.07.2018
Výrobný areál Continental Zvolen – Sklad odliatkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Hutnícky priemysel 09.07.2018
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice - Ťahanovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice I Infraštruktúra 09.07.2018
Zberný dvor v Hnúšti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 09.07.2018
Obytná zóna MNL
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 09.07.2018