EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Územný plán obce Staškov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 1 13.09.2018
Spišská Nová Ves - 9 krokov /E.1.2 - Východ/časť
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 11.09.2018
IBV Prvý Klas
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 10.09.2018
IBV Kráľovica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 10.09.2018
Zariadenie na úpravu a spracovanie odpadov z prevádzky SESK Galanta (zmena)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infraštruktúra 07.09.2018
Zmena 10/2018 Územného plánu obce Cífer
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 07.09.2018
Nové výrobno-skladovacie priestory Elettromil Bánovce nad Bebravou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 07.09.2018
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Košice III Košice IV podla § 4, ods. 2 07.09.2018
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 1 06.09.2018
Územný plán obce Dolný Bar – Zmeny a doplnky č. 3.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 06.09.2018
BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÉ OBJEKTY DOPRAVNÝCH SLUŽIEB
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 06.09.2018
Letisko Bratislava - parkovisko pri bráne 10
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 06.09.2018
Obchodné centrum Hornbach Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 06.09.2018
Územný plán obce Zámutov - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Košický Prešov Vranov nad Topľou Košice - okolie podla § 4, ods. 2 06.09.2018
Územný plán obce (ÚPN – O ) Dolný Hričov, návrh
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 06.09.2018
Polyfunčný súbor BCT 1, Bytové domy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 06.09.2018
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu zóny Turzovka – IBV Bukovina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 06.09.2018
NEFI - Zariadenie na zber železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Myjava Infraštruktúra 06.09.2018
Pivovar Podkylava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Myjava Potravinársky priemysel 06.09.2018
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva a výroba API v objekte č.6.– Hospodársky dvor
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 05.09.2018
ASKO NÁBYTOK TRNAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 05.09.2018
Obchodný dom E BOX, k. ú. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 05.09.2018
Južné mesto – Zóna A3+A5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 05.09.2018
Územný plán obce Špačince – Zmeny a doplnky 14/2017
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 05.09.2018
Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 5/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 05.09.2018