X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr. Nitra-Čermáň
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky - Nitra Energetický priemysel 02.11.2017
Územný plán zóny Košice - Pod Bankovom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice I podla § 4, ods. 2 02.11.2017
Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „Čunovo – 2“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Tažobný priemysel 02.11.2017
Zmeny a doplnky č.1 UPN O Soľ (ZaD č.1 UPN O Soľ)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 14.11.2017
Apartmánové domy Medická
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice II Infraštruktúra 08.11.2017
Zmeny a doplnky č. 1/2017 - Územnoplánovacia dokumentácia obce Reca
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 31.10.2017
Zmeny a doplnky č.1/2017 Územného plánu obce Svinia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 31.10.2017
ÚPN O Šarišské Bohdanovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 1 31.10.2017
IBV Panská niva II – 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 31.10.2017
Minipivovar - Nitrianske Pravno
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Prievidza Potravinársky priemysel 31.10.2017
Zmeny a doplnky 06/2017 Územného plánu obce Bučany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 07.11.2017
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 31.10.2017
Hobby Park Sekčov - Obchodný dom Retail 1, Hobby Park Sekčov - Obchodný dom Retail 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 30.10.2017
Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 2/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 30.10.2017
TRIEDIACA LINKA ODPADOV KATEGÓRIE „O“ V LOKALITE IŽA
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 30.10.2017
Redukcia obsahu síry v odpadových plynoch z kuplových pecí
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 30.10.2017
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v lome Dargov - Barvínkova na obdobie 2017 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Trebišov Tažobný priemysel 30.10.2017
Obytný súbor Panoráma 5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice III Košice IV Infraštruktúra 30.10.2017
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN -T
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Doprava a telekomunikácie 30.10.2017
Územný plán obce Jablonov nad Turňou - Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Košický Rožňava podla § 4, ods. 1 30.10.2017
Územný plán obce Poľany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Košický Trebišov podla § 4, ods. 1 30.10.2017
Rozšírenie výrobného areálu Plastic Omnium Automotive Slovakia s.r.o., Hlohovec - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudovať
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 30.10.2017
Zaziadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Banská Bystrica - Majer
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 26.10.2017
Mountpark Logistické centrum Bernolákovo
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Bratislavský Senec Infraštruktúra 30.10.2017
Územný plán obce Horné Štitáre
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 14.11.2017