EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Inovácie v povrchovej úprave
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Hutnícky priemysel 22.05.2018
Obchodné centrum Zvolen
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 18.05.2018
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický - podla § 4, ods. 1 15.05.2018
Oznámenie o SD Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN - Obce Jovsa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce podla § 4, ods. 1 14.05.2018
Zmeny a doplnky 01/2018 Územného plánu obce Buková
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 10.05.2018
Územný plán obce Brezovica - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 09.05.2018
VEĽKOSKLAD KNÍH
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 09.05.2018
TOWN SHOPPING CENTER – Michalovce, Nám. osloboditeľov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Infraštruktúra 09.05.2018
Polyfunkčný objekt OPACITY
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Infraštruktúra 09.05.2018
Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu Hurbanovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 09.05.2018
"Autocamping Smokovec"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 09.05.2018
I/64 - 1 etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Doprava a telekomunikácie 09.05.2018
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Budimír
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Košický Prešov Košice - okolie podla § 4, ods. 2 09.05.2018
Zmeny a doplnky č.7 ÚPN-SÚ Martin
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin Žilina podla § 4, ods. 1 07.05.2018
ÚPN - Obce Veľký Slavkov, Zmeny a doplnkyč. 7
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 07.05.2018
Územný plán zóny Trnovecká Zátoka
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 07.05.2018
Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu obce Prečín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Žilina podla § 4, ods. 2 07.05.2018
Zmeny a doplnky č.3 - Územný plán mesta Trebišov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 07.05.2018
Územný plán obce Košeca
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 1 07.05.2018
JK Gabčíkovo, s. r. o., farma Gabčíkovo – Rekonštrukcia maštale ošípaných (kančín)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 07.05.2018
Zariadenie ne zber a výkup odpadov Poprad - Matejovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra 07.05.2018
Obchodné centrum Považská Bystrica – úprava existujúcich parkovacích plôch a výstavba nového parkovacieho domu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 04.05.2018
Zmeny a doplnky 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 04.05.2018
Zber nebezpečných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 04.05.2018
Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 04.05.2018