EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 09.02.2018
Lom Hradová - rozšírenie ťažby
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Košice I Ťažobný priemysel 08.02.2018
Územný plán mesta Hoste – Zmeny a doplnky č. 01/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 07.02.2018
UPN-O Dražkovce-Diaková -Zmeny a doplnky č.5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 06.02.2018
Regionálna integrovaná územná stratégia TK na roky 2014 - 2020 - zmena a doplnok č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský - podla § 4, ods. 2 06.02.2018
"Športovo – rekreačné jazero", Dvory nad Žitavou
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 06.02.2018
Prístavba a rozšírenie Relax centra Pečeňady
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Tažobný priemysel 06.02.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trenčianske Jastrabie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 06.02.2018
Územný plán obce Lukavica – Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 05.02.2018
Zberný dvor Vráble
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 05.02.2018
Inovácia produktu v novozaloženej prevádzkarni spoločnosti PETRONIUS REFINERY
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Žilinský Martin Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 05.02.2018
GREEN PARK ŠTÚROVO
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 05.02.2018
Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 5 (ÚPN-M Žilina – ZaD č. 5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 02.02.2018
Recyklačný dvor Jelka
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Infraštruktúra 02.02.2018
Oznámenie o zmene - Územný plán obce Kriváň, Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 2 02.02.2018
Zberný dvor Dolná Strehová
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 02.02.2018
Farma na chov rýb
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Polnohospodárska a lesná výroba 02.02.2018
Obytná zóna IBV Ratnovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 02.02.2018
Územný plán obce Čierny Balog, ZaD č. 3
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 02.02.2018
Územný plán obce Tvrdošovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 02.02.2018
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Veľké Kozmálovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 02.02.2018
Územný plán obce Dolný Chotár
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Nitriansky Dunajská Streda Galanta Komárno Šaľa podla § 4, ods. 1 02.02.2018
Oznámenie o mene navrhovanej činnosti: Likvidácia nevyužívaných objektov a technológie na zbernom plynovom stredisku Ptrukša.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Tažobný priemysel 01.02.2018
Územný plán obce Unín - Zmeny a doplnky č. 1/2018
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 01.02.2018
Územný plán obce Dežerice - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín podla § 4, ods. 1 01.02.2018