EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Dostavba areálu prekladiska Metrans
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 16.07.2018
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Suchá Hora
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 12.07.2018
"Územný plán obce Štefanov nad Oravou – Zmeny a doplnky č. 1“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Tvrdošín podla § 4, ods. 2 12.07.2018
„Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020“ verzia 3.0
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 12.07.2018
Nábytkové štúdio - SEGUM
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 12.07.2018
Územný plán obce Brezovica - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 12.07.2018
Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín Liptovský Mikuláš Tvrdošín podla § 4, ods. 2 12.07.2018
Územný plán zóny Košice, obytná zóna Na hore - Stará Sečovská cesta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice III podla § 4, ods. 2 12.07.2018
Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 4.0
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 12.07.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Lipovník
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Tažobný priemysel 12.07.2018
Územný plán obce Stará Lesná – zmeny a doplnky č. 23
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 11.07.2018
Výroba produktu Ecobiol®
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.07.2018
Zmeny a doplnky 05/2018 Územného plánu Obce Smižany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 11.07.2018
Územný plán obce Preseľany
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 11.07.2018
Územný plán obce Žehra
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Košický Levoča Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 1 11.07.2018
„Územný plán obce Mostová - Zmeny a doplnky č. 01/2018“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 11.07.2018
IBV Nemčice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 11.07.2018
Závod na recykláciu polyetylénových fólií Senica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Senica Infraštruktúra 11.07.2018
I/66 Brezno – obchvat, II etapa, 1. úsek
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Brezno Doprava a telekomunikácie 11.07.2018
Lom Tunežice – zvýšenie ťažby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Ilava Tažobný priemysel 11.07.2018
Územný plán zóny "Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický - podla § 4, ods. 2 11.07.2018
Územný plán OBCE TREBOSTOVO - ZMENY A DOPLNKY Č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 10.07.2018
Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 10.07.2018
Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 10.07.2018
Sklad pohonných hmôt Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 10.07.2018