X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Územný plán obce Tesáre
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 16.11.2017
Malá vodná elektráreň Nadabula - Slaná
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Energetický priemysel 20.11.2017
Rozšírenie zariadenia na zber kovového odpadu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 06.11.2017
Chladiaca hala Frisslog
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 06.11.2017
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Ploské - Rúbaniska
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Košický Prešov Košice - okolie podla § 4, ods. 2 10.11.2017
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický - podla § 4, ods. 1 06.11.2017
Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – andezitu v dobývacom priestore Bystričany
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza Ťažobný priemysel 06.11.2017
Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – andezitu v dobývacom priestore Ľuboreč
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Lučenec Veľký Krtíš Ťažobný priemysel 06.11.2017
Vechec - Protipovodňová ochrana obce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Vodné hospodárstvo 06.11.2017
Polyfunkčný komplex „TOWNHILL NITRA“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 06.11.2017
Územný plán obce Lechnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 03.11.2017
Územný plán obce Ihľany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1 03.11.2017
IBV 16 RD Vrakúň - Fehérárok
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 03.11.2017
Čistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín - Intenzifikácia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Vodné hospodárstvo 03.11.2017
Zmena a doplnok ÚPN O Červený Kláštor a Lechnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 03.11.2017
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia – úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 03.11.2017
G - TES project
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 03.11.2017
Bývanie Trnávka
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II Energetický priemysel 03.11.2017
Územný plán obce Horná Potôň – Zmeny a doplnky č. 2/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 03.11.2017
Zmeny a doplnky č.1/2017 ÚPN-O Komjatice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 03.11.2017
Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Doprava a telekomunikácie 02.11.2017
Operačný program Výskum a inovácie (verzia 3.0)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 02.11.2017
Územný plán obce Príbovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 02.11.2017
Prístavba nákupného strediska AQUARIO Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 02.11.2017
Apartmánové domy Medická
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice II Infraštruktúra 08.11.2017