EN | SK | DE | Print

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Územný plán obce Krásnohorské Podhradie - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 12.11.2018
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán Obce Komárovce - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 12.11.2018
Územný plán Obce Haniska - ZaD č.3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 06.11.2018
IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku EMO 1,2 na novú hodnotu seizmického zaťaženia - SO 490/1-01 – Strojovňa I. HVDB
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energetický priemysel 06.11.2018
Urbanistická štúdia obytnej zóny – Kráľovičové Kračany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 06.11.2018
Územný plán obce Zámutov - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Prešov Vranov nad Topľou Košice - okolie podla § 4, ods. 2 06.11.2018
Sklad pohonných hmôt Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 05.11.2018
Záhradné centrum PLANTEX - Veselé
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 05.11.2018
TITRANS Projekt, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 05.11.2018
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Sabinov Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 05.11.2018
Spišská Belá – Riadená skládka odpadov, 1. stavba, Optimalizácia využitia kapacity skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Infraštruktúra 05.11.2018
Stavebný objekt Heliport v lokalite Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 05.11.2018
Skladovo-administratívna budova ELETECHNIK Bernolákovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 02.11.2018
Polyfunčný súbor BCT 1, Bytové domy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 02.11.2018
Ťažba štrkopieskov Peder – Žarnov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 02.11.2018
BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÉ OBJEKTY DOPRAVNÝCH SLUŽIEB
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 31.10.2018
Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN-O Kopčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 2 31.10.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska vápenca v dobývacom priestore Čoltovo I.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Tažobný priemysel 29.10.2018
Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Tažobný priemysel 29.10.2018
Výrobná hala na montáž prívesov a návesov Michalovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Strojársky a elektrotechnický priemysel 29.10.2018
Územný plán obce Žabokreky, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 29.10.2018
Polyfunkčný dom MANHATTAN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 29.10.2018
Zariadenie na zber odpadov Žarnovica - rozšírenie zoznamu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 29.10.2018
Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Liptovský Mikuláš Tažobný priemysel 29.10.2018
Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 26.10.2018