EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Vodné hospodárstvo 17.07.2018
Novostavba termálneho bazénu a hotela THERME PARK Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 17.07.2018
Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Hronovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 2 17.07.2018
Výkupňa kovového šrotu a farebných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 17.07.2018
Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu Hurbanovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 17.07.2018
Prestavba výrobnej haly a skladov na výrobnú halu kompozitných výrobkov -Rozšírenie výroby c2i o CNC obrábanie a robotické lepenie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 16.07.2018
Umiestnenie experimentálnej linky na testovanie technológií výroby papiera- NLC Výskumná stanica Juh Gabčíkovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 16.07.2018
Pokračovanie v činnosti zberu batérií a akumulátorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 16.07.2018
Farma Slniečko - Lehota pod Vtáčnikom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Polnohospodárska a lesná výroba 16.07.2018
Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 16.07.2018
Miešanie korenín, skladovanie a administratíva
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 16.07.2018
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DUNAJSKÝ KLÁTOV – ZMENY A DOPLNKY Č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 16.07.2018
Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 16.07.2018
Územný plán obce Oslany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 1 13.07.2018
Obytná zóna za hypernovou Rimavská Sobota - zmena navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 13.07.2018
ÚPD - Zmany a doplnky č. 1 - Obec Poľný Kesov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra Nové Zámky podla § 4, ods. 1 13.07.2018
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu zóny Turzovka – IBV Bukovina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 13.07.2018
Rajecké Teplice – tok Rajčanka, protipovodňová ochrana mesta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Vodné hospodárstvo 13.07.2018
Vodozadržné opatrenia v obci Havranec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Svidník Vodné hospodárstvo 13.07.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov Jarovnice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov Infraštruktúra 13.07.2018
Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 12.07.2018
Galantský remeselný pivovar s reštauráciou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Galanta Potravinársky priemysel 12.07.2018
Územný plán obce Terany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Krupina podla § 4, ods. 1 12.07.2018
„Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020“ verzia 3.0
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 12.07.2018
"Územný plán obce Štefanov nad Oravou – Zmeny a doplnky č. 1“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Tvrdošín podla § 4, ods. 2 12.07.2018