EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Územný plán obce Nimnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2 13.02.2018
Územný plán mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 2 12.02.2018
REZIDENCIA BOTTOVA
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel 12.02.2018
Návrh zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Nitrianska Hrnčiarovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 3 12.02.2018
SKIPARK Kojšovská hoľa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Gelnica Košice - okolie Infraštruktúra 09.02.2018
Územný plán obce Ihľany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1 09.02.2018
Územný plán obce Lechnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 09.02.2018
Územný plán obce Žakovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 1 09.02.2018
Zmeny a doplnky 07/2018 Územného plánu obce Drahovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 09.02.2018
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 09.02.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Gemerská Panica 2017-2026
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 08.02.2018
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice-Juh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Infraštruktúra 08.02.2018
Protipovodňová ochrana mesta Topoľčany – lokalita „Pri trati“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Vodné hospodárstvo 08.02.2018
Územný plán obce Jasenie, ZaD č.2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 08.02.2018
Územný plán obce Lipová
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 08.02.2018
Územný plán obce (ÚPN-O) Chocholná-Velčice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 08.02.2018
Kučmanovský potok – protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Sabinov Vodné hospodárstvo 08.02.2018
Obytná zóna Malé Blahovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.02.2018
WESTPARK I, POLYFUNKČNÝ DOM B2 - SO 002
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 08.02.2018
Bloky jadrovej elektrárne Rivne na Ukrajine – predĺženie ich životnosti po dobe určenej projektom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o medzištátnom posudzovaní
ESPOO dohovor: 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu. - výlučne na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste ako boli vyprodukované. 2. Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého tepelného zaťaženia).
Strana pôvodu: Ukrajina
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - Energetický priemysel 07.02.2018
Odber geotermálnej vody z vrtu ZGL-2A v existujúcom rekreačnom zariadení Aquapark Tatralandia v k. ú. Liptovský Mikuláš - Ráztoky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Vodné hospodárstvo 07.02.2018
Územný plán obce Plavecký Štvrtok, Zmeny a doplnky č. 4/2018
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 07.02.2018
Výstavba novej akvakultúrnej prevádzky Partizánska Ľupča - Rybník
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Polnohospodárska a lesná výroba 07.02.2018
Protipovodňová nádrž Veľký Klíž
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Partizánske Vodné hospodárstvo 07.02.2018
IPR EBO 10404 Elektrokotol EBO – nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb sekundárnej regulácie výkonu (SRV)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 07.02.2018