X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Rehabilitačný Wellness hotel Čajka Bojnice,
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 10.11.2017
Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016- 2023
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Banskobystrický Revúca Rimavská Sobota podla § 4, ods. 1 09.11.2017
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Strážne
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 08.11.2017
Územný plán obce Horné Obdokovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 08.11.2017
Územný plán obce Orechová Potôň – Zmeny a doplnky č. 1/2016
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 08.11.2017
Územný plán obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 07.11.2017
Územný plán obce Lipová
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 08.11.2017
Predajňa potravín Lidl Ilava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 08.11.2017
Materiálové a energetické zhodnocovanie dreveného odpadu na drevnú štiepku, ktorá sa dá použiť ako palivo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 08.11.2017
Schindler eskalátory - rozšírenie administratívnej budovy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.11.2017
Zmeny a doplnky č. 5 VÚC Žilinského kraja
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Žilinský - podla § 4, ods. 2 07.11.2017
Zhodnocovanie plastového odpadu inovatívnou technológiou v obci Nižná Jedľová
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Svidník Infraštruktúra 07.11.2017
D1 Hubová – Ivachnová, zmena trasy diaľnice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Ružomberok Doprava a telekomunikácie 07.11.2017
HoReCup Slovakia – Studený sklad - prístavba
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 07.11.2017
Výroba hnojiva HUMIX
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 07.11.2017
Rekreačné domy Štiavnické Bane - Richňava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Štiavnica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 07.11.2017
Zmena 03/2017 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien: Lokalita F – Zrušenie návrhu ekoduktu na Južnom obchvate I/61, Lokalita H – Obytná zóna Pri Orešianskej ceste, Lokalita J – Zmena trasovania komunikácií na Zátvore II
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 09.11.2017
Zariadenie na materiálové zhodnocovanie zmesových odpadových plastov spoločnosťou BlueGarb, s.r.o. v priestoroch REALMAN s.r.o., priemyselný areál kombi Brzotín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Infraštruktúra 07.11.2017
Územný plán obce Hruboňovo
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nitra Topoľčany podla § 4, ods. 1 07.11.2017
Dobývanie stavebného kameňa na ložisku vápenca Tuhár - Marenka
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 06.11.2017
Územný plán obce Bajerovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Sabinov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 06.11.2017
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bystrany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Košický Levoča Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 06.11.2017
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel – Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 06.11.2017
Intenzifikácia nakladania s odpadmi Veľké Orvište
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 06.11.2017
Obchodné centrum InterCora Dubnica nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 06.11.2017