EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Územný plán obce Tovarné
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Humenné Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 1 19.02.2018
Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, Prístavieb, novostavby a rekonštrukcia nádrží na hnojovicu – farma Dolné Semerovce, Pigagro, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Polnohospodárska a lesná výroba 16.02.2018
Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, V. súbor stavieb, prístavby a novostavba, farma Bruty
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 16.02.2018
Zmeny a doplnky č.01 - Územný plán obce Kvakovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 16.02.2018
Parkovací dom na Veternicovej ulici v Bratislave
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 16.02.2018
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Bitarová
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 16.02.2018
Predajné a servisné priestory spoločnosti AUTOŠTÝL
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 16.02.2018
Územný plán obce Matúškovo - Zmeny a doplnky č. 01/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 16.02.2018
AAF Výrobno-skladová hala
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Strojársky a elektrotechnický priemysel 16.02.2018
Považská Bystrica – priemyselný areál býv. Strojárne, multifunkčné haly s prevádzkovými časťami, parkovacie plochy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 16.02.2018
Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Liptovský Mikuláš Tažobný priemysel 16.02.2018
Výrobná hala Wolfcraft v Malých Dvorníkoch (Zmena č. 2)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 16.02.2018
Územný plán obce Budča, Zmeny a doplnky č.5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 16.02.2018
Dodávka a montáž nového horúcovodného kotla v CTZ Dvorská cesta, Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Energetický priemysel 16.02.2018
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky - podla § 4, ods. 2 16.02.2018
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 16.02.2018
Mobilná technologická linka na odvodňovanie komunálnych kalov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 16.02.2018
Územný plán obce (ÚPN – O ) Dolný Hričov, návrh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 15.02.2018
Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinzyho v Košiciach
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 15.02.2018
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Strážne
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 15.02.2018
Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „Šámot – 4“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Tažobný priemysel 15.02.2018
Územný plán obce mesta Malacky, Zmeny a doplnky 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 15.02.2018
Oznámenie o spracovaní SD " Územný plán mesta Lučenec- Zmeny a doplnky č.33"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 15.02.2018
Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu obce Raková
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 15.02.2018
Územný plán obce Sasinkovo - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 15.02.2018