X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jasenov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 15.11.2017
Povrchové úpravy kovov - Vráble
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hutnícky priemysel 15.11.2017
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Prešovský Prešov Doprava a telekomunikácie 15.11.2017
Územný plán obce Malženice - Zmeny a doplnky 2/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 16.11.2017
ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Doprava a telekomunikácie 14.11.2017
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Ladomerská Vieska
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 14.11.2017
eliastech fáza 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Strojársky a elektrotechnický priemysel 14.11.2017
Návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Jacovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 16.11.2017
Územný plán obce Poniky, zmeny a doplnky č.7
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 10.11.2017
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Nováčany (nové)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 20.11.2017
Slnečné údolie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 13.11.2017
Územný plán obce Sebedražie, zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 13.11.2017
Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny (II/558 Stakčín - Ulič)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Doprava a telekomunikácie 13.11.2017
Detva - priemyselný park Trstená, výrobné haly, 1 etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Detva Strojársky a elektrotechnický priemysel 13.11.2017
Zariadenie na zber ostatnych odpadov a na zhromazdovanie, upravu odpadov zo zeleznych kovov, nezeleznych kovov a starych vozidiel
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 13.11.2017
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Demänovská Dolina-návrh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 16.11.2017
Územný plán obce Pavčina Lehota – návrh zadania
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 14.11.2017
Územný plán obce Sokolovce - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 10.11.2017
Cesta I/75 Šaľa – obchvat
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Doprava a telekomunikácie 10.11.2017
Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice – navýšenie objemu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Tažobný priemysel 10.11.2017
Územný plán obce Betliar, Zmeny a doplnky č.3
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Košický Rožňava podla § 4, ods. 1 10.11.2017
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nitrianske Rudno
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Prievidza podla § 4, ods. 2 09.11.2017
Územný plán obce Rozhanovce - zmeny a doplnky 08
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 15.11.2017
Územný plán obce Kráľovičove Kračany – Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 21.11.2017
Územný plán obce Ploské
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Košický Prešov Košice - okolie podla § 4, ods. 1 10.11.2017