EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Obytná zóna Moravany Severná
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 17.05.2018
Zmeny a doplnky územného plánu obce Trnovec nad Váhom 1/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 2 17.05.2018
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 17.05.2018
Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín Liptovský Mikuláš Tvrdošín podla § 4, ods. 2 16.05.2018
Polyfunkčný bytový objekt Nitra-Zobor
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 16.05.2018
Čifáre - vodozádržné opatrenia v obci
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo 16.05.2018
Preseľany - Koniarovce, nápustný a výpustný objekt retenčného priestoru
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Vodné hospodárstvo 16.05.2018
Obchodné centrum Hornbach Prešov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 16.05.2018
Zberný dvor Vráble
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 16.05.2018
Aglomerácia Krompachy - dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Gelnica Spišská Nová Ves Vodné hospodárstvo 16.05.2018
Novostavba termálneho bazénu a hotela THERME PARK Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 16.05.2018
IBV a HBV Pác, k. ú. Pác
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 16.05.2018
Zmena a doplnok č.1 územného plánu obce Beňadovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 16.05.2018
Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Vodné hospodárstvo 16.05.2018
Územný plán obce Križovany nad Dudváhom – Zmeny a doplnky 4/2018
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 16.05.2018
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta - CMZ Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 15.05.2018
Zariadenie na zber odpadov, Levice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 15.05.2018
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Štiavnička
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 15.05.2018
Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce Bobrovec
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš Tvrdošín podla § 4, ods. 2 15.05.2018
B612 – Vinárstvo a Kultúrno-spoločenský dom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Potravinársky priemysel 15.05.2018
Výrobno – skladová hala Z2 a skladová hala Z2a
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 14.05.2018
Spätná rekultivácia dočasne odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov v dobývacom priestore č. 1 lokalita SIHOŤ, Kotešová -Oblazov"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Bytča Infraštruktúra 14.05.2018
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 14.05.2018
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Nitra
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 14.05.2018
Územný plán obce (ÚPN – O ) Strečno, návrh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 14.05.2018