EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Výstavba 110kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Košický Snina Sobrance Energetický priemysel 22.02.2018
Dobývanie ložiska štrkopieskov Mikušovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 22.02.2018
Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Hutnícky priemysel 22.02.2018
Skladovanie, príprava na aplikáciu a balenie tuhých a kvapalných hnojív
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 22.02.2018
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Kremnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 22.02.2018
Mederská tržnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 22.02.2018
Územný plán obce Dežerice - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín podla § 4, ods. 2 22.02.2018
Parkoviská na sídlisku JUH Topoľčany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 22.02.2018
Obytný súbor Golian
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Infraštruktúra 21.02.2018
Obchodné centrum Hornbach Prešov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 21.02.2018
Územný plán obce Lendak
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1 21.02.2018
Územný plán obce Lechnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 21.02.2018
Územný plán obce Ihľany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1 21.02.2018
Návrh 1. modifikácie Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 20.02.2018
ÚPN obcí Ďurďošík, Čakanovce, Trsťany - zmeny a doplnky 02 v k.ú. obce Trsťany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 20.02.2018
Čistiareň technologických odpadových vôd v spoločnosti Nemak Slovakia s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Vodné hospodárstvo 20.02.2018
Diaľnica D1 Turany - Hubová (2015)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Dolný Kubín Martin Ružomberok Doprava a telekomunikácie 20.02.2018
Zmeny a doplnky č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 20.02.2018
Výrobná hala so zázemím, k. ú. Šelpice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Strojársky a elektrotechnický priemysel 19.02.2018
Podzemný zásobník zemného plynu Láb 4. stavba Havarijný odfuk na ZS7 Jakubov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 19.02.2018
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 19.02.2018
Zariadenia na zber a výkup odpadov - Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 19.02.2018
Budovanie cezhraničného spojenia kompou a potrebná infraštruktúra medzi Neszmély a Radvaň nad Dunajom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Doprava a telekomunikácie 19.02.2018
Výroba oxychlorinu a čistiacich prostriedkov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Partizánske Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 19.02.2018
Rozšírenie výrobného závodu Constellium
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Ostatné priemyselné odvetvia 19.02.2018