EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Aktualizácia Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 23.05.2018
Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 23.05.2018
Zberný dvor v obci Čelovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 23.05.2018
Využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu – parc. č. 4902/1 k. ú. Partizánske
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 23.05.2018
Územný plán obce Koprivnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 22.05.2018
Územný plán mesta Košice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 1 22.05.2018
Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 22.05.2018
Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu Mesta Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 22.05.2018
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Veľká Lomnica – december 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 22.05.2018
Logistický sklad a školiace centrum Ireks Enzyma
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 22.05.2018
Územný plán zóny"Veľký Šariš, obytná zóna Baratoky"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 22.05.2018
ˇÚzemný plán zóny "Veľký Šariš, obytná zóna Lemešianska II"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 22.05.2018
Competence Centre Dunajská Streda – nadstavba administratívnej časti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 21.05.2018
Technológia remeselníckeho pivovaru
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Potravinársky priemysel 21.05.2018
Dodávka a montáž nového horúcovodného kotla v CTZ Dvorská cesta, Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Energetický priemysel 21.05.2018
Územný plán Obce Jarok
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 21.05.2018
Územný plán obce Betliar, Zmeny a doplnky č.4
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 21.05.2018
Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 18.05.2018
Oznámenie o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Detva Lučenec podla § 4, ods. 1 18.05.2018
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 18.05.2018
Hospodársky dvor Šarovce - 1.etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Potravinársky priemysel 18.05.2018
FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 18.05.2018
Parkovacie plochy - vnútroblok Kukučínova ulica, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 17.05.2018
Rakúska republika - Národný program nakladania s rádioaktívnym odpadom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Rakúsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - podla § 4, ods. 1 17.05.2018
IBV Čermany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 17.05.2018