result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Farma pre chov rýb, Liptovská Kokava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Polnohospodárska a lesná výroba 21.11.2017
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 21.11.2017
IBV Veľké Dvorníky - 19 RD
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 21.11.2017
Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu obce Rosina
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 21.11.2017
Územný plán obce Istebné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Žilinský Dolný Kubín podla § 4, ods. 1 20.11.2017
Rozšírenie skladových priestorov spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o., Poriadie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Myjava Infraštruktúra 21.11.2017
Polyfunkčný objekt TREENIUM, Gagarinova, Mierová, Hraničná, Bratislava - Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 21.11.2017
Zmeny a doplnky č. 1/2017 Územného plánu obce Kokošovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 20.11.2017
Protipovodňová ochrana mesta Topoľčany – lokalita „Pri trati“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Vodné hospodárstvo 20.11.2017
Potok Hradlová - protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 20.11.2017
Most cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipolydamásd – Chľaba (Helemba)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
ESPOO dohovor: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá..........
Strana pôvodu: Maďarsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Nitriansky Nové Zámky Doprava a telekomunikácie 16.11.2017
Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Polnohospodárska a lesná výroba 16.11.2017
Územný plán obce Lúč na Ostrove - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 21.11.2017
Územný plán obce Oslany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 1 15.11.2017
Územný plán obce Bukovec - zmeny a doplnky 02
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Košický Košice II Košice - okolie podla § 4, ods. 2 06.11.2017
Spoločenský dom - technológia pivovaru – Rozšírenie technológie pivovaru v spoločnosti ECOLUTION s.r.o. za účelom vzniku nových produktov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Potravinársky priemysel 15.11.2017
Energetický park Zlatná na Ostrove – VEZNO 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Energetický priemysel 15.11.2017
Prístavba a prestavba logistiky a odpadového hospodárstva OC Kaufland Topoľčany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 16.11.2017
Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jasenov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 15.11.2017
Povrchové úpravy kovov - Vráble
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hutnícky priemysel 15.11.2017
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Prešovský Prešov Doprava a telekomunikácie 15.11.2017
Územný plán obce Malženice - Zmeny a doplnky 2/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 16.11.2017
ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Doprava a telekomunikácie 14.11.2017
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Ladomerská Vieska
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 14.11.2017
eliastech fáza 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Strojársky a elektrotechnický priemysel 14.11.2017