| Print

Zvieracie krematórium - Volkan 150

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 11.5 Kafilérie a veterinárne asanacné ústavy
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie