| Print

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Veľká Lomnica – december 2017

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Získať aktuálny územnoplánovací dokument pre usmernenie urbanisticko- architektonickej tvorby v území a zabezpečenie komplexného bezkolízneho funkčného využitia a priestorového usporiadania územia s ohľadom na zámery obce Veľká Lomnica.
 • Dotknutá obec: Vysoké Tatry, Stará Lesná, Huncovce, Žakovce, Poprad, Mlynica, Veľká Lomnica (okresy: Poprad, Kežmarok)
 • Príslušný orgán: OkÚ Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Obstarávateľ: Obec Veľká Lomnica, Tatranská 5175/23, 059 52 Veľká Lomnica
 • IČO Obstarávateľa: 00326666
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Veľká Lomnica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.05.2018
  Oznámenie
  22.05.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  13.06.2018
  Text strategického dokumentu
  22.05.2018