| Print

Zmeny a doplnky územného plánu obce Trnovec nad Váhom 1/2017

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie
  • ESPOO dohovor:

Základne informácie