| Print

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Strážne

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom spracovania zmien a doplnkov je ustanoviť v rámci zmien a doplnkov pre obec Strážne v rozsahu riešených zmien a doplnkov zásady a regulatívy v zmysle § 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
 • Dotknutá obec: Veľký Kamenec, Strážne, Somotor, Veľký Horeš (okres: Trebišov)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 32, 07501 Trebišov
 • Obstarávateľ: Obec Strážne
 • IČO Obstarávateľa: 00331961
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Strážne
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  11.01.2018
  Oznámenie
  11.01.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  15.02.2018