| Print

Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta - CMZ Trenčín

  • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie