X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.
| Print

Zmeny a doplnky 03/2017 ÚP Koplotovce

  • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Zistovacie konanie

Základne informácie