| Print

Zmena plochy ťažby štrkopiesku na ložisku nevyhradeného nerastu Kechnec

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predkladané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti reflektuje zmenu v majetkoprávnom vysporiadaní a ploche ťažby štrkopiesku na ložisku Kechnec.
 • Dotknutá obec: Kechnec (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: KOSTMANN Slovakia, s. r. o., Polianky 23, 841 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36593443
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova č. 23, 041 57 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  12.06.2018
  Text oznámenia o zmene
  12.06.2018