| Print

Zmena plochy ťažby štrkopiesku na ložisku nevyhradeného nerastu Kechnec

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie