| Print

Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu Mesta Ružomberok

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena a Doplnok č. 4 ÚPN Mesta Ružomberok v jednotlivých lokalitách : 1. Dopĺňa cyklotrasu Milkov - Čutkovo 2. Dopĺňa plochy pre výstavbu rodinných domov na ulici J. Sladkého 3. Upresňuje zjazdovku a rekreačné plochy v lokalite Hrabovo podľa existujúceho stavu 4. Mení navrhované plochy športu v lokalite Baničné na záhradkársku osadu 5. Upresňuje vedenie navrhovanej cyklotrasy pozdĺž železničnej vlečky v úseku od Mondi po Zápalkáreň 6. Upravuje regulatívy pre bytové domy 7. Dopĺňa plochu existujúceho Lomu Doprastavu vrátane navrhovanej plochy izolačnej zelene 8. Dopĺňa náučný chodník v úseku Biely Potok - Vlkolínec 9. Dopĺňa kabínkovú lanovku Biely Potok – Vlkolínec vrátane rekreačnej vybavenosti pre návštevníkov pri jej údolnej stanici v Bielom Potoku 10. Dopĺňa existujúce rekreačné zariadenie pri lyžiarskom vleku nad futbalovým ihriskom v Bielom Potoku ako stav 11. Mení plochu výroby Frami, s.r.o. v Bielom Potoku na rekreačnú plochu 12. Dopĺňa existujúci útulok pre psov oproti Rybníkom ako stav 13. Dopĺňajú tri malé plochy pre individuálnu rekreáciu v lokalite Vyšné Matejkovo 14. Mení funkčnú triedu navrhovanej zbernej komunikácie B2 na C3. 15. dopĺňajú na rekreačných plochách v lokalite Smrekovica lyžiarsky vlek 16. Mení regulatívy na polyfunkčných plochách pri SAD 17. Mení plochy výroby na území areálu Tetrastavu na polyfunkčné plochy 18. Dopĺňa plochu pre vybavenosť návštevníkov Vlkolínca v nadväznosti na už schválenú plochu parkoviska
 • Dotknutá obec: Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: OkÚ Ružomberok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A. Hlinku 74, 03401 Ružomberok
 • Obstarávateľ: Mesto Ružomberok
 • IČO Obstarávateľa: 00321192
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo Ružomberok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.05.2018
  Oznámenie
  22.05.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  13.06.2018
  Text strategického dokumentu
  22.05.2018
  22.05.2018
  22.05.2018
  22.05.2018
  22.05.2018
  22.05.2018
  22.05.2018
  22.05.2018