| Print

Zmena 01/2017 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava v znení neskorších zmien – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná ulica

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie