| Print

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov, Dlhé nad Cirochou

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie kapacity recyklačnej linky z 1500 ton za rok na 4 300 ton za rok spracovaného odpadu z plastov zakúpením novej recyklačnej linky alebo modernizáciou jestvujúcej recyklačnej linky.
 • Dotknutá obec: Dlhé nad Cirochou (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ján Pčola FRAGOLA, Pčolinská 1387/17, 069 01 Snina
 • IČO Navrhovateľa: 14292866
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  11.06.2018
  Text oznámenia o zmene
  11.06.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  21.09.2018