| Print

Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prevádzkovanie zariadenia na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
 • Dotknutá obec: Košice - Sever (okres: Košice I)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: Martin CVIK INDUSTRY s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 50641344
 • Povoľujúci orgán: OÚKE-OH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.05.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Marta Polačeková - Odpadservis
  Text zámeru
  17.05.2018