| Print

Zariadenie na zber ostatnych odpadov a na zhromazdovanie, upravu odpadov zo zeleznych kovov, nezeleznych kovov a starych vozidiel

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
  • Zistovacie konanie

Základne informácie