X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
| Print

Zariadenie na zber ostatnych odpadov a na zhromazdovanie, upravu odpadov zo zeleznych kovov, nezeleznych kovov a starych vozidiel

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: ucelom je vybudovanie zariadenia na zber ostatnych odpadov, zhromazdovanie, uprava odpadov zo zeleznych kovov, nezeleznych kovov a vysusenych starych vozidiel
 • Dotknutá obec: Výčapy - Opatovce (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Ignác Tóth, č. d. 723, 951 44 Výčapy Opatovce
 • IČO Navrhovateľa: 33584478
 • Povoľujúci orgán: OU NR - OSZP3
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.11.2017
  Spracovateľ zámeru Ignác Tóth
  Text zámeru
  09.11.2017
  09.11.2017