| Print

Zariadenie na zber ostatných druhov odpadov - Kostoľany nad Hornádom

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prevádzkovanie zariadenia na zber kovových odpadov a elektro odpadov
 • Dotknutá obec: Kostoľany nad Hornádom (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice - okolie
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Navrhovateľ: TEM – STAVs. r. o. , Bočiar 595, 044 56 Haniska
 • IČO Navrhovateľa: 46364463
 • Povoľujúci orgán: OÚ Košice okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadové hospodárstvo, Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.06.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Andrea Kiernoszová
  Text zámeru
  11.06.2018
  11.06.2018
  11.06.2018
  11.06.2018
  11.06.2018