| Print

Výrobno – skladová hala Z2 a skladová hala Z2a

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: vybudovanie dvoch halových objektov s administatívou s využitím pre logistiku, skladovanie a pre výrobu
 • Dotknutá obec: Dolný Hričov (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: OkÚ Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35734507
 • Povoľujúci orgán: Obec Dolný Hričov - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  14.05.2018
  Text oznámenia o zmene
  14.05.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.07.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  27.08.2018

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien