| Print

Veľký Cetín - rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 42,330 - 44,330

  • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Základne informácie