| Print

Veľký Cetín - rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 42,630 - 44,570

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Základne informácie