X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
| Print

Územný plán obce Sebedražie, zmeny a doplnky č. 2

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetnými zmenami a doplnkami územného plánu obce sa rieši čiastkové usporiadanie a funkčné využívanie územia (jeden funkčno-priestorový blok), určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností vytvárajúcich a ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, rozvoj v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Sebedražie, Koš, Cigeľ, Lehota pod Vtáčnikom, Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: OkÚ Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Obstarávateľ: Obec Sebedražie
 • IČO Obstarávateľa: 318485
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  13.11.2017
  Oznámenie
  13.11.2017
  13.11.2017
  13.11.2017
  13.11.2017