| Print

Územný plán obce Oslany

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Obstaraním územnoplánovacej dokumentácie obce sa rieši celkové priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností vytvárajúcich a ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, rozvoj v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Čereňany, Pažiť, Oslany, Malé Kršteňany, Horná Ves (okresy: Prievidza, Partizánske)
 • Príslušný orgán: OkÚ Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Obstarávateľ: Obec Oslany
 • IČO Obstarávateľa: 318396
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.11.2017
  Oznámenie
  14.11.2017
  14.11.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  13.12.2017
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  13.12.2017