X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
| Print

Územný plán obce Bukovec - zmeny a doplnky 02

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aktualizovať funkčnú štruktúru v priestoroch pri minimalizácii zásahov do princípov platnej ÚPD. Prehodnotiť reálne možnosti vytvorenia nových funkčných plôch bývania, občianskej vybavenosti a rekreácie (v rozsahu 6. lokalít).
 • Dotknutá obec: Malá Ida, Košice - Myslava, Baška, Bukovec, Nižný Klátov, Šemša, Hýľov (okresy: Košice - okolie, Košice II)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice - okolie
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Obstarávateľ: Obec Bukovec, zastúpená starostom, Bukovec 83, 044 20 Bukovec
 • IČO Obstarávateľa: 324027
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  16.10.2017
  Oznámenie
  16.10.2017
  16.10.2017
  16.11.2017