| Print

Územný plán obce Betliar, Zmeny a doplnky č.3

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 4
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Betliar (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Rožňava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava
 • Obstarávateľ: Obec Betliar, Šafárikova 67, 049 21 Betliar
 • IČO Obstarávateľa: 00328103
 • Schvaľujúci orgán: Okresný úrad RožňavaObecné zastupiteľstvo Betliar
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  10.11.2017
  10.11.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  11.12.2017