| Print

Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2017

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Zistovacie konanie

Základne informácie