| Print

Územný plán mesta Brezna, zmeny a doplnky č. XIII.

  • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: *.* iný dôvod pre posudzovanie
  • Zistovacie konanie

Základne informácie