| Print

TRENČÍN - LOGISTICS CENTRE

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba logistického centra so zameraním na logistiku a skladovanie tovaru.
 • Dotknutá obec: Kostolná - Záriečie, Opatovce (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trenčín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín
 • Navrhovateľ: Neo Domus, s.r.o. Trenčín
 • IČO Navrhovateľa: 36300489
 • Povoľujúci orgán: Obec Opatovce, Obec Kostolná - Záriečie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.02.2018
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina
  Text zámeru
  12.02.2018
  12.02.2018
  12.02.2018