| Print

Slnečné údolie

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie kvalitatívne nového polyfunkčného súboru stavieb pre skvalitnenie poskytovania služieb v oblasti cestovného ruchu v rekreačnom území kúpeľného miesta Liptovský Ján s celoročným využitím, s dôrazom na vysokú kultúru urbanizovaného prostredia, príjemným rekreačno-oddychovým riešením verejných priestorov pre pohyb a oddych návštevníkov s kvalitným krátkodobým ubytovaním na území s výrazným „kúpeľným“ charakterom.
 • Dotknutá obec: Liptovský Ján (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: OkÚ Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: EURELAX LM s.r.o., Okoličianska 741/65, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • IČO Navrhovateľa: 44582307
 • Povoľujúci orgán: Obec Liptovský Ján , OU-LM-OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.11.2017
  Spracovateľ zámeru EURELAX LM s.r.o., Okoličianska 741/65, 031 04 Liptovský Mikuláš
  Text zámeru
  13.11.2017
  13.11.2017
  13.11.2017
  13.11.2017
  13.11.2017
  13.11.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  21.12.2017
  30.01.2018