| Print

Rozšírenie zberu a výkupu odpadov - Récka cesta

  • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi

Základne informácie