| Print

Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky a rekonštrukcia a prístavba pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, Fakultná nemocnica Nitra

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie