| Print

Polyfunkčný bytový objekt Nitra-Zobor

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba a prevádzka polyfunkčného bytového objektu s občianskou vybavenosťou v mestskej časti Nitra-Zobor
 • Dotknutá obec: Nitrianske Hrnčiarovce (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Nitra
 • Navrhovateľ: Roman Cerulík
 • IČO Navrhovateľa: 0
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.05.2018
  Spracovateľ zámeru E.B.D. Kežmarok spol. s r.o., Ing.Jaroslav Lizák
  Text zámeru
  16.05.2018