| Print

Novostavba termálneho bazénu a hotela THERME PARK Piešťany

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie areálu termálneho parku - komplexu vnútorných a vonkajších bazénov so zázemím a wellness hotelom.
 • Dotknutá obec: Piešťany (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: OkÚ Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Navrhovateľ: Z - group a. s., Kmeťova 1288/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • IČO Navrhovateľa: 36252476
 • Povoľujúci orgán: Mesto Piešťany, Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.05.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Vlastimil Semela, Ing. Monika Rafaelisová, Mgr. Peter Koška
  Text zámeru
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.07.2018