| Print

Likvidácia starých banských háld, Podrečany

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.2 Tažba a úprava rúd a magnezitu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Likvidácia výsypky skrývkového a nebilančného banského materiálu.
 • Dotknutá obec: Podrečany (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Silver Farm, s.r.o., Striebornická 437/30, 956 41 Uhrovec
 • IČO Navrhovateľa: 46272151
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.12.2017

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EnvIdeal s.r.o.
  Text zámeru
  22.12.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  14.02.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  23.07.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení EnvIdeal s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  23.07.2018
  Verejné prerokovanie Kultúrny dom Podrečany, dňa 05.09.2018 o 17:30