| Print

Koncepcia rozvoja mesta Gbely v oblasti tepelnej energetiky, Aktualizácia č. 1

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Úlohou spracovania koncepcie je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území mesta s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvale udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia a v súlade so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky, pričom nadväzuje na celkové ciele a priority mesta.
 • Dotknutá obec: Kopčany, Gbely, Smolinské, Petrova Ves, Brodské (okresy: Skalica, Senica)
 • Príslušný orgán: OkÚ Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám.slobody 15, 90901 Skalica
 • Obstarávateľ: Mesto Gbely, Námestie slobody 1261, 908 48 Gbely
 • IČO Obstarávateľa: 00309524
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Gbely - mestské zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.06.2018
  Oznámenie
  14.06.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  18.07.2018
  Text strategického dokumentu
  14.06.2018