X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
| Print

eliastech fáza 2

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou

Základne informácie

 • Účel akcie: výstavba výrobného areálu eliastech, II. etapa
 • Dotknutá obec: Krásno nad Kysucou (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: OkÚ Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Navrhovateľ: ENVICONSULT spol. s r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 316044528
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  14.11.2017
  Text oznámenia o zmene
  14.11.2017
  14.11.2017
  14.11.2017