| Print

DOSTAVBA AREÁLU – ZÁPAD PANASONIC TRSTENÁ

 • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie elektrotechnickej výroby v podniku Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. v Trstenej dostavbou areálu o novú výrobnú halu a súvisiacu infraštruktúru.
 • Dotknutá obec: Trstená (okres: Tvrdošín)
 • Príslušný orgán: OkÚ Tvrdošín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Medvedzie 132, 02744 Tvrdošín
 • Navrhovateľ: Panasonic Industrial Devices Slovakia, Oravická 616, 028 01 Trstená
 • IČO Navrhovateľa: 36372285
 • Povoľujúci orgán: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.11.2017
  Spracovateľ zámeru RNDr. Mária Zuskinová, Z&M consult 034 95 Likavka 276
  Text zámeru
  08.11.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  21.12.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  23.01.2018