| Print

Aglomerácia Krompachy - dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu

  • result.act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.6 Cistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
  • Zistovacie konanie

Základne informácie